Click continue to switch to the English version of our webpage.

Stortingets høring om ny personopplysningslov

I Stortingets åpne høring om ny personopplysningslov, delte Juristforbundet og leder for fagutvalget Personvern, Kari Gimmingsrud, sine betraktninger knyttet til lovforslaget.

I Stortingets åpne høring om ny personopplysningslov, delte Juristforbundet og leder for fagutvalget Personvern, Kari Gimmingsrud, sine betraktninger knyttet til lovforslaget.

Justiskomiteen holdt den 3. mai åpen høring med følgende tema; Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen (Prop. 56 LS (2017-2018)).

Som leder for fagutvalget Personvern i Juristforbundet, holdt Kari Gimmingsrud innlegg på vegne av forbundet, hvor hun delte medlemmene sine synspunkter på det kommende lovverket. Sammen med de andre inviterte, henholdsvis NHO og Virke, pekte Gimmingsrud på et behov for veiledning fra Datatilsynet, spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter. Et så viktig lovverk må følges tett av god veiledning, noe Juristforbundet var opptatt av å videreformidle til Justiskomiteen.

Opptak av Juristforbundet sitt innlegg, og høringen i sin helhet, er tilgjengelig via Stortingets Nett-TV.

Les også