Click continue to switch to the English version of our webpage.

Nytt signalanlegg for T-banen i Oslo – CBTC

100 stasjoner
87 km T-banelinje
315 tusen passasjerer hver dag

Først i verden med bruk av mobilteknologi i CBTC

Sporveien ønsket å anskaffe og implementere et nytt signal og sikringssystem med såkalt Communication Based Train Control teknologi (CBTC). CBTC-teknologien er et moderne digitalt system for halvautomatisk styring og sikring av T-banen.

Det nye signal og sikringssystemet legger til rette for økt kapasitet, flere avganger og bedre trafikkflyt for rundt 315 tusen pendlere hver dag.

I CBTC-anskaffelsen har Haavind bistått med

Haavind har bistått med anskaffelsen som er en svært omfattende og kompleks prosess og avtaleregulering i skjæringspunktet mellom hardware/IT og entreprise. Prosjektet antas å være et av de største teknologi- og systemimplementeringsprosjektene i Norge (pågående), og har en verdi på mer enn 4 milliarder kroner.

  • Valg av anskaffelsesstrategi
  • Utarbeidelse/kvalitetssikring av konkurransegrunnlag med bilag
  • Risikovurderinger
  • Utarbeidelse av evalueringsmodeller og evalueringsrutiner
  • Kvalitetssikring av kvalifikasjonsvurderingene
  • Bistand i forbindelse med forhandlingene med leverandørene, herunder deltakelse i forhandlingsmøter.
  • Utredning av en rekke anskaffelsesrettslige problemstillinger, herunder spørsmål knyttet til utforming av kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav, tildelingskriterier, endring av konkurransegrunnlag, avvisningsvurderinger mv.

Teamet