Click continue to switch to the English version of our webpage.

Mer fornybar energi med etableringen av Lyse Kraft

Norsk Hydro og Lyse etablerer Norges tredje største kraftselskap, og skriver samtidig et nytt kapittel i det norske industrieventyret.

Norsk Hydro

Med mer enn hundre års erfaring med fornybar energi er Hydro i dag en av de tre største operatørene av kraftproduksjon i Norge, og en betydelig markedsaktør i Norden og Brasil. Hydro energi utvikler nye forretningsmuligheter innen både fornybar energi, hydrogen og batterier.

Lyse

Lyse er et norsk konsern med virksomhet innenfor områdene energi, telekommunikasjon og infrastruktur. Innen fornybar og regulerbar vannkraft er Lyse en nasjonal aktør, og konsernet er nasjonalt ledende på fiberbredbånd.

Fusjonen

Høsten 2020 etablerte Lyse og Hydro et felles vannkraftselskap Lyse Kraft DA. Fusjonen består av kraftverk på Sør-Vestlandet hvor Hydros Røldal Suldal Kraft-anlegg (RSK) inngår sammen med det meste av Lyses kraftportefølje. Det nye vannkraftselskapet Lyse Kraft DA er Norges tredje største kraftselskap med en årlig normalproduksjon på 9,5 TWh, hvor 74,4 prosent eier av Lyse og 25,6 prosent av Hydro. Det er ventet at avtalen vil realisere synergier for det nye selskapet på om lag 500 millioner kroner i nåverdi.

For Hydro sikrer avtalen en langsiktig industriell tilgang på fornybar vannkraft for norsk aluminiumsproduksjon.

For Lyse skaper avtalen et kompetent og robust kraftforvaltningsmiljø i Stavanger. Med operatøravtalen med Hydro gis også stordriftsfordeler, økt profesjonalisering og nye utviklingsmuligheter for kraftverkene og de ansatte som får ny arbeidsgiver som følge av avtalen.

Haavind har bistått Hydro med

Haavind har bistått Hydro gjennom avtale- og forhandlinger ved tverrfaglig juridisk og strategisk rådgivning. Ettersom avtalen er basert på rammene fastsatt i vannfallrettighetsloven reiste fusjonen en rekke energirettslige spørsmål, blant annet … § 11 Statens hjemfallsrett. For å unngå § 11 Statens hjemfallsrett, var det viktig å sikre Hydro to tredelers offentlig eierskap.

Transaksjonen ble gjennomført som en strukturert auksjonsprosess, og inkluderte omfattende arbeid med strukturering, avtaleforhandlinger transaksjonsavtale og selskapsavtale, forberedelser av datarom og due diligence, samt gjennomføring av transaksjonen. Transaksjonen inkluderte mange og relativt kompliserte selskapsrettslige og energirettslige problemstillinger.

  • Transakjsonsmodell
  • Konsesjonssøknad mot OED

Kontakt oss