Click continue to switch to the English version of our webpage.

Et sterkt varslervern. Haavind bidrar til debatten under Arendalsuka.

Haavind bidrar til debatten om vern av varslere, og deltok i paneldebatt under Arendalsuka.

Partner og leder for avdeling for Arbeidsliv og pensjon, Lars Kokkvold, deltok i en debatt om varslervern og varslerombud under Arendalsuka.

I en strømmet debatt fra Mediebåten under Arendalsuka, deltok Lars i et panel med Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Anine Kierulf, jurist og fagdirektør i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Kristin Clemet, daglig leder i Civita samt Lise Christoffersen, stortingsrepresentant (Ap) og Svein Harberg, stortingsrepresentant (Høyre).SE MEDIER24 SIN OMTALE AV DEBATTEN OG INTERVJU MED LARS KOKKVOLD OG ARNE JENSEN.

I debatten pekte Lars på kompleksiteten i varslingssaker, og at det ikke nødvendigvis alltid er et juridisk spørsmål.

Mitt utgangspunkt er at vi har et sterkt varslervern. Utfordringene i dag ligger hovedsakelig i kultur og rutiner for varsling.

I en kronikk tidligere publisert i Aftenposten advarer Lars Kokkvold mot en vesentlig styrking av varslingsreglene. Han peker på at endringer kan øke misbruket, og at det igjen vil ødelegge for de virkelige varslerne. Dersom man skal oppnå et reelt godt varslervern må man heller rette fokus mot riktige holdninger til varsling og varslere, i stedet for å stadig kreve nye varslingsregler.

Les også