Click continue to switch to the English version of our webpage.

Sofie Komissar ny partner i Haavind

Sofie Komissar skal jobbe med to av de sterkeste fagmiljøene i Norge.

Haavinds langvarige og sterke posisjon innenfor eiendom og entreprise blir ytterligere styrket med rekrutteringen av Komissar som partner. Hun startet i Haavind 13. mars, og kommer fra BAHR, der hun ledet entreprisegruppen.

Managing partner Preben Brecke er svært fornøyd med rekrutteringen.

– Sofie har allerede et navn i markedet basert på høy kompetanse og sterk kommersiell forståelse. Vi er svært fornøyde med at hun har valgt å komme til oss. Både entreprise og eiendom er bærebjelker i Haavind og Sofie vil fokusere på entreprise samt store utviklingsprosjekter innenfor eiendom, sier Brecke.

Komissar ser frem til å jobbe med begge fagmiljøene.

– Haavind har et av landets sterkeste team innenfor både entreprise og eiendom. Jeg gleder meg til å være med på å utvikle disse miljøene videre sammen med flinke og dyktige kolleger i Haavind, sier Komissar.

Les også