Haavind sentral deltaker i utvikling av internasjonale kontraktsbetingelser

Haavind bistår gjennom partner Olav Bergsaker Norsk Industri i utviklingen av de mest benyttede leveringsbetingelsene i Norden og Europa. Næringslivet er i et stort behov for å ha kontraktsbetingelser som er oppdaterte og som reflekterer markedssituasjonen. Bergsaker representerer Norsk Industri både i en nordisk og i en europeisk komite som løpende overvåker kontraktsutviklingen i sine respektive markeder.

Haavind bistår gjennom partner Olav Bergsaker Norsk Industri i utviklingen av de mest benyttede leveringsbetingelsene i Norden og Europa. Næringslivet er i et stort behov for å ha kontraktsbetingelser som er oppdaterte og som reflekterer markedssituasjonen. Bergsaker representerer Norsk Industri både i en nordisk og i en europeisk komite som løpende overvåker kontraktsutviklingen i sine respektive markeder.

De mest kjente og mest benyttede av disse betingelsene er NL 09, som gjelder i og mellom nordiske land, og Orgalime S 2012, som gjelder i Europa og verden ellers. Dette er betingelser som gjelder levering av utstyr og materiell, og som dekker de sentrale forholdene det er nødvendig å regulere i et leveranseforhold. NL 09 er nå under revisjon, der det bl.a. tas sikte på å inkludere bestemmelser om rettigheter til programvare, inngrep i immaterielle rettigheter og en generell bestemmelse om begrensning av ansvar for indirekte tap. Advokat Bergsaker er også medforfatter av en bok som kommenterer NL 09.

Ved siden av at disse betingelsene er svært mye benyttet som de er, blir de i stor utstrekning også benyttet som mønster ved utviklingen av mer bransjerettede eller bedriftsspesifikke betingelser.

Gjennom det arbeidet Haavind her deltar i, får vi en unik erfaring og kompetanse, og som gir oss et meget godt grunnlag for også å bistå i utviklingen av mer spesifikke kontraktsbetingelser.

De nevnte betingelsene har sine «søsterbetingelser» i NLM 10 og Orgalime SI14, som er ment å bli brukt der leverandøren også skal montere et utstyr.

Ut over disse stadig benyttede betingelsene er det både på nordisk og europeisk plan utarbeidet en rekke øvrige standard kontraktsbetingelser. Man har nylig ferdigstilt en omfattende revisjon av standardbetingelser for vedlikehold og reparasjon, henholdsvis NU 15 og NR 15. Sammen med disse er det også utarbeidet et informasjonsskriv og det er utarbeidet et kontraktsformular for NU 15, som gjelder løpende vedlikehold.

Innenfor det nordiske samarbeidet foreligger det også betingelser som NKL 07 og NKF 07, som gjelder konsulentoppdrag, NLS 10, som gjelder levering av standardprodukter og NMO 13, som gjelder oppdrag om å lede montasje og idriftsette utstyr.

Innenfor det europeiske samarbeidet er nettopp vedtatt betingelser med betegnelsene Orgalime M 17 og R 17, som gjelder vedlikeholdsarbeider. Innen dette samarbeidet er det, i tillegg til de mest benyttede, leveringsbetingelsene Orgalime S 2012 og SI 14, også utarbeidet bl.a. modellkontrakter for konsortiumavtaler, eksklusive agent- og distributøravtaler og OEM-avtaler.

Alle de nevnte dokumentene (og andre) kan kjøpes gjennom Norsk Industri (enkelte er gratis for medlemmer).

Les også