Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind bistår Sdiptech AB i oppkjøpet av Rogaland Industri-Automasjon AS

Sdiptech investerer i automatiseringssystemer for vann- og avløpsrensing, og Haavind bistår dem i prosessen.

Sdiptech investerer i automatiseringssystemer for vann- og avløpsrensing, og Haavind bistår dem i prosessen.

Svenske Sdiptech AB kjøpte den 2. juli 2018 alle aksjene i Rogaland Industri-Automasjon AS, inkludert 51 prosent av aksjene i datterselskapet Agder Industri-Automasjon AS.

Haavind har bistått kjøper gjennom hele prosessen.

Les pressemeldingen fra Sdiptech AB her.

Sdiptech Haavind
Sdiptech Haavind

Les også