Advokatyrket da og nå

Arne Haavind, partner i Haavind over 31 år, deler sine refleksjoner om advokatyrket og en lang og innholdsrik karriere.

Arne Haavind, partner i Haavind over 31 år, deler sine refleksjoner om advokatyrket og en lang og innholdsrik karriere.

Refleksjoner over advokatyrket

Hva er det ved advokatyrket som har gitt deg mest?
Faglig utfordrende oppgaver og muligheten for å løse dem er noe av det som har gitt meg mest. Og gjennom årenes løp har jeg også truffet mange interessante mennesker, både på godt og vondt, men absolutt mest på godt.

Hva tror du er de største forskjellene på å være nyutdannet advokat i dag og da du var det i 1981?
Det er nok to store forskjeller. Først og fremst var «store» advokatfirmaer på den tiden knøttsmå i forhold til dagens størrelser. Da jeg begynte som nyutdannet fullmektig var det 6 partnere og 3 fullmektiger, noe som var ansett som et ganske stort firma den gangen. Relativt sett kan man si det var like stort den gangen som Haavind er i dag.

Det var ikke folk nok til sammensetninger av store team, så advokatene jobbet mer på egenhånd. I dette med størrelsen ligger det også en forskjell i at man kom mye tettere på hverandre i samme firma enn man gjør nå. Alle traff hverandre daglig, mens nå kan det gå lengre tid mellom hver gang man treffer de av sine kollegaer man ikke jobber tettest med.

En annen forskjell er at selve advokatyrket er blitt mer kommersialisert. Det er en utvikling jeg har fulgt jevnt og trutt. For å sette det litt på spissen, da jeg begynte var tanken at man skulle være advokat og jobbe som advokat, og så skulle man fakturere det man trengte for å ha et greit liv. Nå har det for mange nesten blitt omvendt, man skal drive advokatvirksomhet for å tjene mest mulig penger. Jeg er redd for at kommersen enkelte ganger kan gå på bekostning av den egentlige yrkesutøvelsen.

Bør unge i dag satse på advokatyrket, og i så fall hvorfor?
Det synes jeg de bør. Advokatyrket gir mange morsomme og faglige utfordringer, med muligheter for et interessant, stimulerende og utfordrende yrkesliv. Selv i vår tid hvor vi opplever en høyere grad av spesialisering enn da jeg startet, er det likevel mer enn nok variasjon og utfordringer innen de ulike spesialiteter til at man opplever det som et interessant liv.

Det er få dager som er like. Man må være forberedt på at det i perioder er slitsomt, mye å gjøre og en del rutinearbeid. Slitsomt fordi arbeidsmengden kan være stor, og man kommer gjerne inn på upløyd mark og må tenke utenfor boksen. Det er nettopp dette som gjør det så morsomt å jobbe som advokat. Man må tidvis være forberedt på lange dager og korte netter, og særlig i min hverdag opplever jeg det i forhold til rettsaker. Jeg har prosedert mange saker, og det tar på.

Hva setter du mest pris på ved Haavind?
Rett og slett at jeg har opplevd det som en god arbeidsplass i alle de årene jeg har holdt på. Det har vært mange spennende og faglig utfordrende saker å jobbe med, og et hyggelig og godt arbeidsmiljø. Det er veldig viktig å ha det bra på jobben, vi er her ganske mye!

Jeg håper de yngre kommer til å oppleve advokatyrket like givende som jeg har gjort.

I Haavind tilbyr vi unike karrieremuligheter og ønsker å bli bedre kjent med deg. Besøk våre Karrieresider for mer informasjon.

Les også