Palina Linnea S. Viken er Haavinds forretningsutvikler og jobber tett med COO Katrine Hverven Sontum.

Palina har internasjonal erfaring som Nordic Business Controller i Nestle Nespresso med ansvar for de nordiske markedene og Senior Business Controller for Orkla Care International med ansvar for økonomisk oppfølging av den internasjonale porteføljen.

Hun har jobbet tett med ledelse på flere nivåer og opparbeidet seg betydelig erfaring innen ledelsesrapportering og ledelserådgivning.

Hun har også erfaring med prosjektstyring- og koordinering, drive både omorganiseringsprosesser og etablering av nye forretningsområder, profesjonalisering – herunder etablering og effektivisering av interne og eksterne rutiner og prosesser. I tillegg har hun omfattende erfaring med løpende økonomisk oppfølging, rapportering, styring og konsolidering, samt finansiell rådgivning og bistand i langsiktige strategiprosesser.