Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ole Morten Sundby jobber i en av Norges største og høyest rangerte arbeidsrettsavdelinger.

Han bistår store og mellomstore bedrifter med arbeidsrettslige problemstillinger og arbeider særlig med:

  • Omstilling og nedbemanning
  • Individuelle personal- og stillingsvernsaker
  • Forhandlinger og prosedyre
  • Utarbeidelse og endring av arbeidsavtaler
  • Rådgivning innen løpende oppfølging av ansatte

Ole har tidligere jobbet med advokatetikk og disiplinærsaker for Disiplinærnemnden for advokater.