Martin er spesialisert innen arbeidsrettslige- og pensjonsrettslige problemstillinger med omfattende erfaring i å bistå store og små virksomheter, både i Norge og internasjonalt.

Han jobber særlig med:

  • omstilling og nedbemanning
  • virksomhetsoverdragelser
  • oppsigelsessaker, sluttavtaler
  • feriepenger
  • utarbeidelse og endring av arbeidsavtaler, samt incentivordninger
  • generell pensjonsrådgivning, pensjonsavtaler, pensjonsordninger, og AFP
  • arbeidsrettslig due diligence
  • tariffrettslige spørsmål

Martin har også holdt foredrag om arbeidsrettslige- og pensjonsrettslige temaer og problemstillinger for norske og utenlandske arbeidsgivere.