Click continue to switch to the English version of our webpage.

Marte er tilknyttet Haavinds avdeling for arbeidsrett og virksomhetsstyring.

Marte har bakgrunn som dommerfullmektig, organisasjonsadvokat og privatpraktiserende advokat. Hun har betydelig erfaring med omstillings- og nedbemanningsprosesser, og har også bistått flere virksomheter i forbindelse med permitteringer. Marte jobber mye med personalsaker, forhandlinger og utforming av arbeidsavtaler. Hun har også betydelig erfaring med kollektiv arbeidsrett.

Marte har erfaring med:

 • Omstillingsprosesser
 • Nedbemanning
 • Permitteringer
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Personalsaker og oppfølging av ansatte
 • Utforming og tolkning av arbeidsavtaler
 • Konkurranseklausuler
 • Kollektiv arbeidsrett
 • Arbeidstid
 • Tariffavtaler og særavtaler
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Midlertidig ansettelser og innleie