Marte er tilknyttet Haavinds avdeling for arbeidsrett og virksomhetsstyring.

Marte har bakgrunn som dommerfullmektig, organisasjonsadvokat og privatpraktiserende advokat. Hun har betydelig erfaring med omstillings- og nedbemanningsprosesser, og har også bistått flere virksomheter i forbindelse med permitteringer. Marte jobber mye med personalsaker, forhandlinger og utforming av arbeidsavtaler. Hun har også betydelig erfaring med kollektiv arbeidsrett.

Marte har erfaring med:

 • Omstillingsprosesser
 • Nedbemanning
 • Permitteringer
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Personalsaker og oppfølging av ansatte
 • Utforming og tolkning av arbeidsavtaler
 • Konkurranseklausuler
 • Kollektiv arbeidsrett
 • Arbeidstid
 • Tariffavtaler og særavtaler
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Midlertidig ansettelser og innleie