Fagområde

Bransje

Maria Moe Svalestuen er en del av et av Norges største og høyest rangerte juridiske eiendomsmiljøer. 

Maria arbeider særlig med eiendomsutvikling, tingsrett, plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og skjønn og beslektede problemstillinger innen eiendomsrett. 

Maria har omfattende politisk erfaring som tillitsvalgt på lokalt og nasjonalt nivå. Hennes arbeidserfaring fra Stortinget og som regjeringspolitiker gir Maria stor kunnskap om offentlig forvaltning, politisk kommunikasjon, strategiarbeid og krisehåndtering.  

Gjennom studiet spesialiserte hun seg i mekling og tvisteløsning gjennom valgfagene konflikthåndtering og forhandlinger, og skrev masteroppgave innenfor temaet forhandlinger.