Click continue to switch to the English version of our webpage.

Marcus Vardeberg Wannerstedt er en del av et av Norges største og høyest rangerte juridiske eiendomsmiljøer. 

Marcus er spesialisert innen tvisteløsning og prosedyre, ekspropriasjon og eiendomsutvikling.  

Marcus er også ekstern universitetslektor ved Universitet i Oslo, hvor han underviser i kontraktsrett, og leder for JUCs nettverk i arealplanlegging, ekspropriasjon og eiendomsutvikling.