Click continue to switch to the English version of our webpage.

Malene Skjold Pettersen jobber i en av Norges største og høyest rangerte arbeidsrettsavdelinger.

Hun bistår store og mellomstore bedrifter med arbeidsrettslige problemstillinger og arbeider særlig med:

  • Omstilling og nedbemanning
  • Individuelle personal- og stillingsvernsaker
  • Forhandlinger og prosedyre
  • Utarbeidelse og endring av arbeidsavtaler
  • Rådgivning innen løpende oppfølging av ansatte

Hun har også prosedert en rekke saker både for tingretten og lagmannsretten innen en rekke rettsområder, herunder kontraktsrett, forvaltningsrett og familie- og arverett. Malene har i tillegg erfaring som dommerfullmektig, samt erfaring fra offentlig sektor.