Click continue to switch to the English version of our webpage.

Kristin Erstad Remvik er tilknyttet forretningsområdet Teknologi, Media og IPR. 

Hun er en del av et av Norges mest spesialiserte advokatmiljøer som bistår kunder i forhold som knytter seg til teknologi og IT-prosjekter, digitalisering, media og rettighetsspørsmål. 

Kristin bistår hovedsaklig med immaterialrettslige problemstillinger. I 2022 skrev hun master om pant i immaterialrettigheter, og har fordypning i fagene patent-, varemerke og opphavsrett.