Kristin Erstad Remvik er tilknyttet forretningsområdet Teknologi, Media og IPR. 

Hun er en del av et av Norges mest spesialiserte advokatmiljøer som bistår kunder i forhold som knytter seg til teknologi og IT-prosjekter, digitalisering, media og rettighetsspørsmål. 

Kristin bistår hovedsaklig med immaterialrettslige problemstillinger. I 2022 skrev hun master om pant i immaterialrettigheter, og har fordypning i fagene patent-, varemerke og opphavsrett.