Click continue to switch to the English version of our webpage.

Katrine Hverven Sontum er Haavinds nye COO og leder selskapet i samarbeid med vår Managing Partner. Hun leder også Haavinds enheter innen forretningsstøtte, herunder Økonomi, HR, Marked, Administrasjon og IT.

Katrine har lang erfaring som leder på toppnivå, med betydelig ansvar knyttet til budsjetter, resultater, kunder og ansatte. Hun har bakgrunn som advokat med tilleggsutdanning innen styring og ledelse, og har de siste ti årene jobbet i Coor Service Management AS (Coor) som en del av toppledergruppen. Som leder for HR, Legal, Payroll og Kommunikasjon/Marked i Coor med både juridisk, strategisk og operativt ansvar for avdelingene har Katrine opparbeidet seg betydelig kunnskap om forretningsutvikling og ledelse.

Katrine har også omfattende erfaring som advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, selskapstransaksjoner og integrasjoner, granskning samt strategisk rådgivning både for kunde- og leverandørsiden.