Click continue to switch to the English version of our webpage.

Fagområde

Bransje

John Christian Deighan er senioradvokat i et av Norges største og høyest rangerte juridiske eiendomsmiljøer.

John arbeider særlig med eiendomsutvikling, tingsrett, plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og skjønn og kontraktsrettslige problemstillinger innen eiendomsretten.

Han har bred prosesserfaring både som dommerfullmektig og politiadvokat, og har i tillegg erfaring særlig innen energi-, miljø og naturressursrett.