Click continue to switch to the English version of our webpage.

Gisle Grønlie er Senior Counsel i Haavind’s avdeling for Havbruk, Offshore og Industri. 

Gisle har utstrakt erfaring fra å ha vært juridisk leder i ulike deler av de multinasjonale oljeserviceselskapene Technip, FMC og endelig TechnipFMC, og i Magnora, et av Norges mest markante selskaper for utvikling av fornybar energi. Han har operativ og strategisk ledererfaring fra regionale og globale ledergrupper og har sittet i en rekke internstyrer. Han har i tillegg vært styreleder i et børsnotert fornybarselskap.

Han har utstrakt erfaring fra kontraktsforhandlinger og avtaleinngåelse med et stort antall oljeselskaper i en rekke jurisdiksjoner, samt med løpende bistand til komplekse offshoreprosjekter i gjennomførings- og avslutningsfasen. Han har omfattende erfaring med kontraktsledelse og i å lede strategiske og kommersielle forhandlinger med kunder og underleverandører. Gisle har gjennom sine år i oljeservice arbeidet svært internasjonalt og har omfattende erfaring med komplekse kontrakter og samarbeidskonstellasjoner, alliansesamarbeid og joint ventures. Han har også vært ansvarlig for juridisk bistand til ulike konsernfunksjoner og har solid erfaring med restruktureringer, selskapsrettslige problemstillinger, arbeidsrett og interngranskninger som en del av et overordnet compliance-ansvar.

Gisle har gjennom sin tidligere rolle som nestleder i Juridisk Forum i Norsk Industri også vært involvert og engasjert i ulike initiativer og prosjekter for å utvikle og bedre rammevilkårene til norsk leverandørbransje. 

Gisle har solid erfaring med fornybar energi som juridisk leder og har forhandlet aksjonæravtaler og investeringsavtaler innenfor solkraft, onshore- og offshore vind.