Birte er senioradvokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriseavdelinger.

Hun har mye erfaring med å jobbe tett med prosjektledelsen i tekniske entrepriser, samt i større bygge- og anleggsprosjekter. Hun har bistått flere av landets største byggherrer og entreprenører i ulike prosjekter, og har også erfaring fra større transaksjoner i bygg- og eiendomsbransjen. Birte har gjennom sitt arbeid som advokat og dommerfullmektig opparbeidet seg omfattende erfaring med generell tvisteløsning i ulike former – herunder rettssaker, meklinger og voldgift.

Birte arbeider særlig med:

  • Utarbeidelse og inngåelse av kontrakter
  • Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
  • Sluttoppgjørstvister
  • Tvisteløsning generelt og spesielt innenfor entreprise- og leveransekontrakter