Birte er senioradvokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriseavdelinger.

Hun arbeider særlig med:

  • Utarbeidelse og inngåelse av kontrakter
  • Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
  • Sluttoppgjørstvister
  • Tvisteløsning innenfor entreprise- og leveransekontrakter

Birte har erfaring med å jobbe tett med prosjektledelsen i tekniske entrepriser, samt i større bygge- og anleggsprosjekter.