Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ny partner i Haavind: Anne Hesjedal Sending

Haavinds nye partner kom til oss i 2019, etter flere år hos Regjeringsadvokaten. Med seg har Anne Hesjedal Sending en spesialkompetanse innen offentlige anskaffelser og prosedyre som få kan matche.

Haavinds nye partner kom til oss i 2019, etter flere år hos Regjeringsadvokaten. Med seg har Anne Hesjedal Sending en spesialkompetanse innen offentlige anskaffelser og prosedyre som få kan matche.

Vi møtte den nye partneren for å høre litt om både faglige ambisjoner og Haavind som arbeidsplass.

Du har valgt å spesialisere deg innen offentlige anskaffelser. Hva er mest spennende med dette som juridisk fagfelt?

Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner hvert år – alt fra helsetjenester til offentlige bygg, IT-systemer og offentlig transport. Å bidra til gode innkjøp i offentlig sektor er ikke bare viktig for den enkelte virksomhet, det er også viktig for samfunnet, kommenterer Anne.

Anne bistår med juridisk rådgivning både overfor leverandører og oppdragsgivere og mener offentlig sektor generelt har blitt bedre innkjøpere.

Høyere kompetanse bidrar til valg av riktige anskaffelsesstrategier og utforming av bedre konkurransegrunnlag enn det var tidligere. Det skjer også sjeldnere at offentlige aktører får noe annet enn de har ønsket å anskaffe, ved at det for eksempel benyttes behovsbeskrivelser og funksjonskrav. Men det er om lag 3000 små og store offentlige oppdragsgivere i Norge, med svært ulik kompetanse, så det sier seg selv at kvaliteten vil variere.

Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. Anne mener dagens regelverk gir tilstrekkelig handlingsrom for å gjøre smarte anskaffelser.

Det som trengs er å effektivisere anskaffelsene innenfor regelverket,og å tørre å benytte seg av det handlingsrommet som ligger der..

I en rapport fra Menon er det anslått at det offentlige kan spare mellom 20-30 milliarder kroner ved å effektivisere innkjøpene. Hva tenker du om dette?

Slike beregninger blir veldig omtrentlige. Jeg er uansett opptatt av at man ved smart bruk av regelverket kan minimere risikoen for tvister mellom partene; både tvister om feil begått under konkurransen, og etterfølgende kontraktstvister. Der kan partene virkelig spare både penger og unødvendig tidsbruk. Det er helt vesentlig å bruke god tid på forberedelser før større anskaffelser, både gjennom markedsdialog og ved selve utformingen av anskaffelsesdokumentene. Bommer man der, så ligger veien åpen for tvist i andre enden.

Anne Hesjedal Sending
Anne Hesjedal Sending

Anne bistår også kunder som har havnet i rettslige konflikter, og står for tiden midt en i stor sak der hun representerer Statens vegvesen mot Veidekke under utbyggingen av den nye hovedveien mellom Os og Bergen. Entreprenøren Veidekke mener de avtalte tidsfrister for ferdigstillelse av vei- og tunnelprosjektet bryter norske lover og regler, og at fristene derfor ikke kan gjøres gjeldende. Byggherren Statens vegvesen mener derimot at Veidekke må ilegges dagbøter fordi de ikke har holdt sin egen fremdriftsplan.

Anne har det siste året prosedert komplekse og prinsipielle saker om erstatning for positiv kontraktsinteresse, og representerte blant annet AtB sammen med Haavind-kollega Goud H. Fjellheim i prinsippsaken mot Fosen-Linjen for Høyesterett.

Hun representerte også Bane NOR for lagmannsretten i en av de mest omfattende anskaffelsessakene om positiv kontraktsinteresse som har vært fremmet for norske domstoler så langt. Og hun har bistått Sporveien i forbindelse med deres pågående anskaffelse av nytt signalanlegg for t-banen i Oslo.

Hva er det beste med Haavind som arbeidsplass og fagmiljø?

For det første har Haavind et svært tungt fagmiljø innen offentlige anskaffelser og prosedyre. Det er selvsagt helt vesentlig. Men i tillegg er det en kultur i dette selskapet for å løfte hverandre frem, og det liker jeg. Det er mindre stivt enn i enkelte deler av bransjen og det er en sterk delingskultur. I tillegg setter jeg pris på at mange av mine kollegaer også har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, og at vi deler mange av de samme erfaringene og verdiene, avslutter Anne.

Anne Hesjedal Sending har hatt møterett for Høyesterett siden 2009.

Les også