Nyhet / 15.08.2018

Et sterkt varslervern. Haavind bidrar til debatten under Arendalsuka.

Skrevet av & Lars Kokkvold

Partner og leder for avdeling for Arbeidsliv og pensjon, Lars Kokkvold, deltok i en debatt om varslervern og varslerombud under Arendalsuka.

I en strømmet debatt fra Mediebåten under Arendalsuka, deltok Lars i et panel med Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Anine Kierulf, jurist og fagdirektør i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Kristin Clemet, daglig leder i Civita samt Lise Christoffersen, stortingsrepresentant (Ap) og Svein Harberg, stortingsrepresentant (Høyre).

I debatten pekte Lars på kompleksiteten i varslingssaker, og at det ikke nødvendigvis alltid er et juridisk spørsmål.

Mitt utgangspunkt er at vi har et sterkt varslervern. Utfordringene i dag ligger hovedsakelig i kultur og rutiner for varsling.

I en kronikk tidligere publisert i Aftenposten advarer Lars Kokkvold mot en vesentlig styrking av varslingsreglene. Han peker på at endringer kan øke misbruket, og at det igjen vil ødelegge for de virkelige varslerne. Dersom man skal oppnå et reelt godt varslervern må man heller rette fokus mot riktige holdninger til varsling og varslere, i stedet for å stadig kreve nye varslingsregler.

1920x640_Person_utsikt