Nyhet / 08.10.2014

Statsbudsjettet 2015 – Endringer i skatte- og avgiftsreglene

Skrevet av Espen Nordbø & Nils Flesland Bull

Regjeringen foreslår viktige endringer i formuesbeskatning, merverdiavgiftsreglene og bilavgiftene. Skatt og trygdeavgift på personlig inntekt reduseres. Skattefordelen ved investering gjennom KS oppheves.

Budsjettets hovedpunkter:

 • Formuesskattesatsen reduseres fra 1 % til 0,75 % og bunnfradraget økes fra kr 1 million til kr 1,2 millioner
 • Formuesverdsettelsen av næringseiendom og «sekundær sekundærbolig» økes fra 60 % til 80 % av beregnet markedsverdi
 • Andel underskudd på investering i KS skal ikke lenger kunne trekkes fra mot inntekt fra andre kilder
 • Ny klagenemndsordning skal gi økt rettssikkerhet for skattyterne
 • Beløpsgrensen for registreringsplikt for MVA økes til kr 150 000
 • Beløpsgrensen for avgiftsfri innførsel av varer for private økes til kr 500
 • Forenkling av rutinene tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Deler av statlig sektor gis anledning til å fradragsføre moms på visse tjenester («nettoføring»)
 • Espen Nordbø

  Partner

  Espen er spesialisert innen skatterett og har omfattende erfaring innen bedriftsbeskatning, internasjonal skatterett, skatteforhold ved transaksjoner, omorganiseringer og eiendomsutvikling, incentivordninger, indre selskaper og earn-outs.

 • Nils Flesland Bull

  Partner

  Nils er spesialist innen indirekte beskatning, med merverdiavgift som hovedfelt. Han bistår en rekke sentrale aktører i eiendomsbransjen og er blant annet ekspert på avgiftsoptimalisering av større eiendomsprosjekter.