Nyhet / 13.09.2018

Høyesterett med ny og viktig dom innenfor ekspropriasjonsretten

Skrevet av Jarle W. Holstrøm & Jan Erik Johansen

Høyesterett fastslår at standardrenten i ekspropriasjonssaker ikke gjelder næringseiendom i ny dom innen ekspropriasjonsretten

Saken gjaldt utmåling av erstatning etter at den nye Follobanen krevde at deler av Skeidarbygget på Ski måtte rives. Hele bygget ble i tillegg beslaglagt i en anleggsperiode på ca. 3 år, slik at både utleier og samtlige leietakere led et tap.

Denne dommen bidrar i stor grad til å avklare et omdiskutert spørsmål om hvordan kapitaliseringsrenten skal fastsettes ved ekspropriasjon fra næringseiendom. Les dommen her.

Dommen innebærer trolig i praksis at standardrenten mister mye av sin betydning fremover i ekspropriasjonssakene, utover saker som gjelder skog, dyrket mark og liknende. I stedet vil renten måtte vurderes mer konkret i den enkelte sak, basert på avkastningsmulighetene til den som avstår eiendom.

Vår presentasjon og vurdering av dommen kan leses i sin helhet på Estate Nyheter – klikk her for å lese artikkelen.

Haavind Eiendomsutvikling
  • Jarle W. Holstrøm

    Partner

    Jarle er leder for eiendomsavdelingen. Han har bred bakgrunn i og er spesialisert innen rettsforhold tilknyttet fast eiendom.

  • Jan Erik Johansen

    Senioradvokat

    Jan Erik har erfaring med rådgivning og bistand i utbyggingssaker og bistår ved inngåelse av utbyggingsavtaler mellom utbygger og kommuner.