Maria vant i Høyesterett

Maria-saken er behandlet av Høyesterett som har kjent vedtak om utvisning ugyldig. 

Maria-saken er behandlet av Høyesterett som har kjent vedtak om utvisning ugyldig. 

Prosessoppdraget vedrørende Maria-saken har vært gjennomført pro bono. Haavind yter jevnlig bistand pro bono til personer, ideelle organisasjoner og virksomheter som har særskilt behov for det.

Høyesterett har kjent vedtak om utvisning ugyldig og i strid med EMK art 8. Høyesterett har også tilkjent saksomkostninger.

Saken har vært prosedert for Høyesterett av advokat Rasmus Asbjørnsen.

Les også