Click continue to switch to the English version of our webpage.

The legal sides of blockchain – en spesialrapport fra #haavindtech

Blockchain – den mest fremtredende tech trenden for 2017, og et hett tema også i 2018. Er det en hype eller vil det endre markeder fundamentalt?

Blockchain – den mest fremtredende tech trenden for 2017, og et hett tema også i 2018. Er det en hype eller vil det endre markeder fundamentalt?

Sannheten ligger nok et sted midt i mellom. Mange sektorer ser nå på hvorfor og hvordan blockchain vil påvirke deres interesser.

I denne rapporten ser vi nærmere på sannsynligheten for disrupsjon i digital media og e-handel bransjene, og de juridiske aspektene ved en potensiell disrupsjon forårsaket av blockchain teknologi.

Spesialrapporten fra #haavindtech tar for seg følgende tema;

  • Hva er blockchain?
  • Fem prinsipper ved blockchain
  • Blockchain i media og e-handel bransjene
  • De juridiske sidene ved blockchain og smarte kontrakter

Last ned rapporten her

ellerLes e-boken

Les også