Click continue to switch to the English version of our webpage.

Koronaviruset: Force majeure og tiltak på arbeidsplassen

Spredningen av koronaviruset har begynt å skape en rekke problemer for en del norske bedrifter. Les mer om hvordan du som arbeidsgiver kan håndtere situasjonen.

Spredningen av koronaviruset har begynt å skape en rekke problemer for en del norske bedrifter. Les mer om hvordan du som arbeidsgiver kan håndtere situasjonen.

Virusets utbrudd, og tiltak som settes i verk for å forebygge ytterligere spredning, reiser juridiske spørsmål innenfor flere rettsområder.

Innenfor arbeidsrett drøfter vi kort spørsmål som pålegg om karantene, hvordan håndtere ansattes fritidsreiser, spørsmålet om endring av tidspunkt for ferieavvikling og spørsmål rundt permittering som følge av koronaviruset.

Les notatet om arbeidsrettslige spørsmål her.
Les notatet om arbeidsrettslige spørsmål – English version.

Vi har også sett på hvilke mekanismer som kan gjøre seg gjeldende i forbindelse med problemer handelen og industrien opplever som følge av koronaviruset.

Dette gjelder spesielt i hvilken grad virusspredningen tilfredsstiller kravene til fritak av ansvar under regler om force majeure.

Les notatet om håndtering av koronaviruset her.
Les notatet om håndtering av koronaviruset – English version.

Haavind har opprettet et eget team som står klare til å besvare spørsmål som bedrifter måtte ha i tilknytning til koronautbruddet.

Ta kontakt med en av våre advokater:

Arbeidsrett:
Advokat Linn Martine Bjørseth: l.bjorseth@haavind.no – 468 09 594

Kontraktsrett og force majeure:
Senioradvokat Sarah Ann Kvam: s.kvam@haavind.no – 402 31 559
Advokatfullmektig Ada Brandt Willassen: a.willassen@haavind.no – 976 04 489
Partner Christopher Sveen: c.sveen@haavind.no – 916 00 342

Selskapsrett
Advokat Kaja Stolpestad Kapstad: k.kapstad@haavind.no – 932 51 913

Coronavirus outbreak and coronaviruses influenza background as dangerous flu strain cases as a pandemic medical health risk concept with disease cells as a 3D render

Les også