Click continue to switch to the English version of our webpage.

Skatt og avgift

Reglene for skatter og avgifter er stadig i endring. Vi legger vekt på å holde våre kunder orientert om foreslåtte og vedtatte endringer og konsekvensene av disse. 

Vi er dedikerte og alltid tilgjengelige, med fokus på å tilby høy servicegrad. Vårt overordnede mål er å være løsningsorienterte; alltid med kunden i fokus. 

For å finne gode løsninger for kundene våre er det viktig å være godt kjent med det juridiske rammeverket for organisering av virksomhet. Vi samarbeider derfor tett med våre spesialister i selskapsrett. 

They effectively deliver high-quality advice. 

Legal 500 2021

Vi bistår med

 • Valg av selskapsform 
 • Kjøp og salg av virksomhet og selskaper, og annen omorganisering av virksomhet 
 • Transaksjoner, handel og etablering over landegrensene 
 • Bokettersyn, endring av ligning og andre henvendelser fra ligningsmyndighetene,
ligningsklager og domstolsprøving av ligningsavgjørelser 
 • Selskaps og virksomhetsbeskatning 
 • Merverdiavgift, toll og særavgifter 
 • Særskilte skatteregler for kraftforetak og petroleumsvirksomhet 
 • Eiendomsskatt 
 • Personbeskatning 
 • Ligningsforvaltning 
 • Kontaktpersoner 

Relevant innsikt