Click continue to switch to the English version of our webpage.

Konkurranserett og internasjonal handel

Våre fageksperter er rådgivere for norske og internasjonale selskaper innenfor alle deler av konkurranseretten og internasjonal handelsrett.

Vi er opptatt av å forstå kundenes markeder og samarbeider tett med våre bransjespesialister. Advokatene er dedikerte og alltid tilgjengelige, vi tilbyr en høy servicegrad og er løsningsorienterte. 

Innenfor konkurranseretten bistår vi i et vidt spekter av saker, herunder norsk og internasjonal fusjonskontroll, kvalitetssikring av avtaleverk og samarbeid, etterforskningssaker og lempning, konkurranserettslige tvister og bistand med etterlevelse (compliance). Våre advokater har også betydelig ekspertise innenfor statsstøtteretten.  

Vi bistår klienter både overfor norske og internasjonale konkurransemyndigheter, i domstolene og i privatrettslige tvister.  

Rådgivningen innenfor internasjonal handelsrett har økt betydelig de siste årene, og omfatter blant annet sanksjoner og eksportkontroll, screening av transaksjoner (FDI screening) og rådgivning knyttet til handelsavtaler, herunder avtalen med Storbritannia. 

Våre advokater foreleser jevnlig innenfor konkurranserett, og vi kan tilby kurs, seminarer og annen opplæring ved behov. 

Excellent understanding of the law and a practical approach to it. 

Legal 500 2022

Vi bistår

Med å løse oppgaver som

 • Meldinger til konkurransemyndighetene og oppfølgning av myndighetenes behandling  
 • Gjennomgang og vurdering av avtaler og samarbeid 
 • Rådgivning til dominerende selskaper 
 • Utarbeidelse av compliance-programmer og opplæring 
 • Rådgivning knyttet til Russland-sanksjonene og regler om eksportkontroll 
 • Vurdering av om ordninger innebærer statsstøtte og hvilket handlingsrom som ligger i regelverket 

Våre kunder med

 • Fusjoner, oppkjøp og joint ventures  
 • Transaksjoner og investeringer som kan utløse FDI screening 
 • Etterforskning ved mistanke om brudd på konkurransereglene 
 • Dawn raids – uanmeldte kontroller fra konkurransemyndighetene  
 • Klagesaker til konkurransemyndighetene 
 • Konkurranserettslige tvister