Click continue to switch to the English version of our webpage.

Klargjørende dom fra Høyesterett om pensjon

Høyesterett avsa 29. juni dom i saken mellom 7 500 offshorearbeidere og 18 offshoreselskaper. Med dagens tariffavtale blir nattillegget ikke en del av pensjonsopptjeningen. Tariffavtalen måtte i dette tilfellet gå foran foretakspensjonsloven og Høyesterett frifant offshoreselskapene.

Høyesterett avsa 29. juni dom i saken mellom 7 500 offshorearbeidere og 18 offshoreselskaper. Med dagens tariffavtale blir nattillegget ikke en del av pensjonsopptjeningen. Tariffavtalen måtte i dette tilfellet gå foran foretakspensjonsloven og Høyesterett frifant offshoreselskapene.

Pensjonsgrunnlaget skal i utgangspunktet omfatte all den lønnen vi får. Loven åpner imidlertid for unntak dersom tillegget er av varierende eller midlertidig karakter. Gruppesøksmålet fra offshorearbeiderne om nattillegg førte ikke frem, men klargjør rettstilstanden på et område som domstolene har hatt problemer med å forholde seg til.

Pål Kvernaas hos Advokatfirmaet Haavind mener dommen er prinsipielt viktig. Han mener dommen kan forstås som både godt og dårlig nytt for partene.

Det er to viktige lærdommer fra dommen:

  • For det første at et nattillegg som dette ikke er et «varierende eller midlertidig tillegg» som kan unntas etter foretakspensjonsloven
  • For det andre at nattillegget likevel kan unntas fordi det kommer frem av tariffavtalen mellom partene.

I dette spørsmålet vant arbeidsgiversiden i tingretten, men tapte i lagmannsretten og i Høyesterett. Dommen gir arbeidstakerne flere kort på hånden i forhold å kreve at skifttillegg skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget. Det kommer derfor trolig flere slike krav fremover.

  • Dommen fra Høyesterett innebærer imidlertid også at avtaler, være seg individuelle eller tariffavtaler, kan overstyre lovforståelsen om at all lønn i utgangspunktet skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Her vant altså arbeidsgiversiden frem i Høyesterett. Det er godt nytt for arbeidsgivere som har papirene i orden.

Unntaket i foretakspensjonsloven har vært kritisert for å være vagt formulert og det har vært dårlig beskrevet i forarbeidene. Dommen bidrar til å tydeliggjøre lovens bestemmelse og forholdet mellom loven og avtaler, mener Kvernaas. Han oppfordrer arbeidsgivere om å klargjøre hvilke avtaler de har før arbeidstakere banker på døren.

  • Alle arbeidstakere som inngår i arbeidstidsordninger med tillegg vil kunne følge opp dette. Denne saken handler om et tillegg basert på ubekvem arbeidstid i en arbeidsordning med natt- og skiftarbeid. Dommen baner vei for alle arbeidstakere som har slike tillegg som en fast ordning, ved å kreve at det skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Spørsmålet om de får det, kan avhenger av hva som er slått fast i arbeids- og tariffavtalen.
  • Etter hvert som viktigheten av pensjon har blitt klarere på begge sider har det blitt større oppmerksomhet på et riktig pensjonsgrunnlag. Spesielt er regelen som gir arbeidsgivere anledning til å foreta unntak for visse tillegg har fått økt oppmerksomhet. Det er grunn til å tro at unntaket i enkelte tilfeller blir praktisert for vidt.

Dommen er også en viktig påminnelse til arbeidsgiverne om å ha papirene i orden. Hvis tilleggene feilaktig ikke er med i pensjonsopptjeningen og arbeidsgiver har unntatt mer enn det er anledning til, kan de ansatte ha krav på etterbetaling.

Les også