Click continue to switch to the English version of our webpage.

Lov og Rett publiserer artikkelen «Valg av voldgift – ad hoc eller institusjonell?»

Artikkelen står på trykk i siste utgave av Lov og Rett .

Artikkelen står på trykk i siste utgave av Lov og Rett .

Artikkelen gir en innføring i forskjellene mellom ad hoc og institusjonell voldgift, inkludert en innføring i noen av voldgiftsinstituttene med størst sakstilfang.

Flere av disse instituttene har fått nye regler det siste året, senest ICC fra 1. mars 2017, og artikkelen gir også en innføring i de største endringene.

Artikkelen er å finne på trykk i siste utgave og via nettsiden https://www.idunn.no/lor/2017/06 [betaling påkrevd].

Les også