Click continue to switch to the English version of our webpage.

Voldgift foretrekkes i økende grad, men hvilken type voldgift skal en velge?

Vi ser i økende grad at saker velges løst gjennom voldgift, og fordelene ved slik tvisteløsning er mange. I sitt foredrag «Valg av voldgift – ad hoc eller institusjonell voldgift» holdt på det 38. Bergenske Petroleumssymposium, for jurister fra oljeselskaper, leverandørindustrien, norske myndigheter, samt de store advokatfirmaene, snakket advokat og partner Mikal Brøndmo om de ulike alternativene og fordeler og ulemper ved disse.

Vi ser i økende grad at saker velges løst gjennom voldgift, og fordelene ved slik tvisteløsning er mange. I sitt foredrag «Valg av voldgift – ad hoc eller institusjonell voldgift» holdt på det 38. Bergenske Petroleumssymposium, for jurister fra oljeselskaper, leverandørindustrien, norske myndigheter, samt de store advokatfirmaene, snakket advokat og partner Mikal Brøndmo om de ulike alternativene og fordeler og ulemper ved disse.

Ved å avtale voldgift overlater partene avgjørelsen av en tvist til en privat domstol. En avtale om voldgift innebærer derfor at man utelukker vanlig domstolsbehandling av samme spørsmål, og dommen kan ikke ankes.

Det er ofte følgende fordeler som fremheves ved valg av voldgift som løsning;

  • Ekspertise – Fritt valg av dommere med bransjekunnskap
  • Rask behandling – Endelig avgjørelse
  • Konfidensialitet – Saken er unntatt offentlighet
  • Enklere fullbyrdelse av dommen i mange land – New York-konvensjonen om anerkjennelse og fullbyrdelse av voldgiftsdommer

Hva er alternativene ved valg av voldgift?

Ad hoc voldgift

Ved valg av ad hoc voldgift etablerer partene selv voldgiftsretten, basert på voldgiftsklausulen, og den oppnevnte voldgiftsretten får i oppgave å styre prosessen. Retten kan settes der partene selv ønsker, og partenes avtale styrer valg av dommer. Som tommelfingerregel skal tre dommere oppnevnes, en av hver part samt en leder som utnevnes i fellesskap. Godtgjørelse fastsettes av voldgiftsretten selv.

Det er ikke noe regelverk utover partenes avtale, samt voldgiftsloven i landet der rettes settes. I Norge innebærer det for eksempel at partene må avtale konfidensialitet for at det skal gjelde.

Institusjonell voldgift

Der partene avtaler at voldgift skal skje i henhold til et voldgiftsinstitutts vedtekter, benyttes institusjonell voldgift. Blant de mest kjente voldgiftsinstituttene finner vi ICC (International Chamber of Commerce), SCC (Stockholm Chamber of Commerce) og LCIA (London Court of International Arbitration).  I foredraget gjennomgikk Mikal særtrekkene ved mange av de mest brukte voldgiftsinstituttene i verden.

I Norge går klart flesteparten av voldgiftssakene ved ad hoc-voldgift. Norge skiller seg slik ut fra de fleste andre land der institusjonell voldgift er hovedregelen.

Haavind og voldgift

I Advokatfirmaet Haavind har vi noen av landets fremste advokater innen tvisteløsning som arbeider mye med voldgift. Vi har en stadig økende oppdragsmengde innenfor voldgift, både ad hoc og ulike typer institusjonell voldgift. Haavind har også tilgang til en voldgiftsal i samme bygning som kontorlokalene, noe som letter håndteringen av voldgiftssaker.

Les også