Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind vertskap for seminar om outsourcing av forretningsprosesser (BPO)

I samarbeid med Dataforeningen og Econa var Haavind i dag vertskap for et seminar hvor Storebrand, Statoil og ISS delte sine erfaringer med outsourcing av ulike forretningsprosesser til lavkostland, og hvor Simula redegjorde for forskning knyttet til dette.

I samarbeid med Dataforeningen og Econa var Haavind i dag vertskap for et seminar hvor Storebrand, Statoil og ISS delte sine erfaringer med outsourcing av ulike forretningsprosesser til lavkostland, og hvor Simula redegjorde for forskning knyttet til dette.

Seminaret var fulltegnet med ca. 100 deltakere fra kunde- leverandør- og rådgivningssiden.

Haavind er representert i styret i Dataforeningens faggruppe for Outsourcing & Offshoring og i programkomiteen for dagens seminar. Den store oppslutningen omkring dagens seminar bekrefter Haavinds erfaring med en stadig økende oppdragsmengde fra store norske virksomheter knyttet til outsourcing av IT og forretningsprosesser som lønn, finans, regnskap og HR administrasjon.

Haavind er ledende på advokatbistand innen outsourcing i Norge og har de siste årene bistått i mange av de største og mest komplekse outsourcingsprosessene i Norge – mange av disse med en internasjonal dimensjon.

Les også