Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind til stede under lanseringen av Barnas Jurist

Haavind går inn med 750 timer gratis rettshjelp til det nye prosjektet Barnas Jurist som drives av Kirkens Bymisjon.
Barnas Jurist ble lansert på Arendalsuka av Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) som har store forventninger til lavterskeltilbudet.

Haavind går inn med 750 timer gratis rettshjelp til det nye prosjektet Barnas Jurist som drives av Kirkens Bymisjon.
Barnas Jurist ble lansert på Arendalsuka av Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) som har store forventninger til lavterskeltilbudet.

Barne- og likestillingsministeren understreket at barns rettigheter står sterkt i Norge, men at det ikke alltid er enkelt å vite hvilke rettigheter man har. Hun ønsket Barnas Jurist velkommen nettopp fordi det er så viktig å informere og veilede om hvilke rettigheter som finnes.

Dette er et nybrottsarbeid som er veldig spennende, sier Solveig Horne. Norge trenger lavterskeltilbud som ivaretar et likeverdig tilbud og sikrer høy rettssikkerhet. Jeg er imponert over hva Gatejuristene har fått til, og har stor tro på Barnas Jurist.

Horne viste til artikkel tolv i Barnekonvensjonen, hennes favorittartikkel i følge henne selv: Barns rett til medvirkning. Barn må få vite, lære og delta. Forebyggende arbeid skaper ikke de store overskriftene, men er ikke desto mindre viktig for å unngå å reparere skader senere i livet.

Vite om rettighetene

Nettopp dette poenget understreket Fredrik (19) fra Forandringsfabrikken. Han beskrev en meget turbulent oppvekst, en oppvekst som førte ham bort i det meste, som han selv sa.

Jeg må få vite at jeg har rett til å gå på skole. Jeg må få vite hva jeg har krav på, jeg må få vite hva som er rettighetene mine. Dette er loven! Dette har jeg krav på! Dette skal jeg ha!

Fredrik er sikker på at han ville brukt Barnas Jurist i oppveksten for å få svar på nettopp disse spørsmålene.

Samarbeid

Lanseringen fant sted på en hagefest i regi av Advokatforeningen. Barnas Jurist drives av Gatejuristene, som eies av Kirkens Bymisjon.  Viktige støttespillere er ExtraStiftelsen, Advokatfirmaet Haavind og Help Forsikring.

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen åpnet med følgende:

Det hjelper ikke å ha rett om man ikke kan hevde sin rett.

Dette gjelder i høyeste grad barna, og derfor er et prosjekt som Barnas Jurist så viktig. Hun presiserte også at Barnas Jurist ikke er konkurrende virksomhet til annen rettshjelp, men et supplement. Merete Smith oppfordrer advokater og studenter til å vise samfunnsansvar ved å tilby gratis rettshjelp og gjøre en frivillig innsats.

En som har tatt dette ansvaret på alvor er partner Rasmus Asbjørnsen i Advokatfirmaet Haavind. Han prosederte «Maria-saken» i lagmannsretten og høyesterett, hvor Maria til slutt fikk medhold og oppholdstillatelse i Norge. Maria sin mor skulle utvises til Kenya til tross for at Maria (den gang 4 år) var født i Norge og har norsk statsborgerskap. Moren er i tillegg hennes eneste omsorgsperson. Asbjørnsen ble gjort oppmerksom på saken ved en tilfeldighet gjennom en artikkel i Aftenposten.

Jeg tenkte at her har vi mulighet til å gjøre en forskjell.

«Advokatfirmaet Haavind er ledende innen prosedyre, og ideen om å prosedere saken gratis i retten ble akseptert og forankret hos oss. Vi kjørte saken gjennom lagmannsretten og høyesterett og vant», sier Asbjørnsen.

Samfunnsansvar

Saken vekket et sosialt engasjement hos Rasmus Asbjørnsen og Haavind. Nå går advokatfirmaet inn med 750 timer gratis juridisk bistand i Barnas Jurist i tillegg til å prosedere saker gratis i retten. Også HR- og markedsavdelingen i Haavind vil være engasjert i Barnas Jurist.

Hvorfor dette sosiale engasjementet, hva legger du i å gjøre en forskjell?

«I Marias tilfelle gjaldt det hennes liv. Her handlet det om en fremtid i Norge eller et liv i slummen i Nairobi.

Når vi snakker om barns liv er bare det beste godt nok», sier Asbjørnsen.

«Selv har jeg fått gratis utdannelse, hatt mulighet til å utvikle faget og har et innholdsrikt liv. Jeg vil gjerne betale tilbake noe av dette, og som advokater har vi mulighet til å gi tilbake til samfunnet. Vi må aldri komme dit at penger er det eneste suksesskriteriet for advokater og vi må aldri tape av syne vårt opprinnelige samfunnsansvar», avslutter advokat Asbjørnsen.

Barnas Jurist vil være et tilbud knyttet til saker blant annet forbundet med familieforhold, mobbing eller opphold i Norge. Det unike med dette tilbudet er at Barnas Jurist er oppsøkende, og er til stede der barn og unge er.

Oppsøkende

Prosjektleder Tamar Thorud forteller at de er godt i gang med å lære opp frivillige jurister til den oppsøkende virksomheten som starter 1.september på helsestasjoner, ressurssenteret til Røde Kors, ungdomsskoler, videregående skoler osv.  Barnas Jurist tilbyr gratis rettshjelp på alle rettsområder.

«Det er fortsatt barn i Norge uten tak over hodet. Det er fortsatt barn i Norge som er uten helsehjelp.»

Catrine Moksness, leder av Gatejuristen Oslo, er initiativtakeren. Hun driver en organisasjon, et spleiselag med stor dugnadsinnsats. I dag er Gatejuristene til stede i 14 byer, med 150 frivillige som har behandlet i overkant av 2500 saker siste året. Hun oppfordret den enkelte til å bidra økonomisk, da selv 200 kroner kan gi en hel time rettshjelp.

Samarbeid mellom næringslivet og frivillige

Dette er et tilbud som vanskelig ville kunne blitt til gjennom det offentlige alene, i følge statssekretær Ove Vanebo (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet. Innsatsen er imponerende og tilbudet er unikt og viktig, understreker han.

Vanebo var også til stede på hagefesten, men kan ikke love økte offentlige midler til prosjektet etter at prøveperioden er over om ett års tid. «Jeg kan ikke love noe her og nå, men det er verdt å merke seg signaleffekten av at to departementer er tilstede. Vi får se hva vi gjør videre, men vi er helt klart positivt innstilt», avslutter han.

Barnas Jurist er et tilbud til barn og unge under 25 år. I starten vil den oppsøkende virksomheten til Barnas Jurist være i Oslo, men Barnas Jurist vil ta imot saker fra hele landet.

Les også