Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind-seier i Høyesterett

Kan en fiskerirettslig «deltageradgang» tilhøre et AS eller er det en personlig rettighet som kun kan tilhøre fiskeren selv? 

Staten ved Skatt nord fikk nylig medhold i Høyesterett i en skattesak der prinsipielle fiskerirettslige spørsmål var avgjørende for de skatterettslige spørsmål. Haavind ved partner Arne Haavind representerte Staten i saken.

Kan en fiskerirettslig «deltageradgang» tilhøre et AS eller er det en personlig rettighet som kun kan tilhøre fiskeren selv? 

Staten ved Skatt nord fikk nylig medhold i Høyesterett i en skattesak der prinsipielle fiskerirettslige spørsmål var avgjørende for de skatterettslige spørsmål. Haavind ved partner Arne Haavind representerte Staten i saken.

Det grunnleggende spørsmål i saken var om en fiskerirettslig «deltakeradgang» kan tilhøre et AS (om fiskevirksomheten utøves gjennom AS’et) eller om det er en personlig rettighet som kun kan tilhøre fiskeren selv. «Deltakeradgang» er en form for konsesjon som gir rett til å delta i fiske etter nærmere angitte fiskeslag.

Saken reiste tre skattespørsmål

Det ene var om en fiskers salg av en personlig eid fiskebåt med tilknyttet deltakeradgang, til et AS som fiskeren hadde kontroll over, innebar en skattemessig realisasjon av deltakeradgangen, eller om deltageradgangen fortsatt var i behold hos fiskeren. Staten fikk medhold i at salget innebar en realisasjon av deltakeradgangen og i at gevinstbeskatningen av fiskeren var korrekt.

Det andre spørsmålet var om et salg av en fiskebåt med tilknyttet deltakeradgang, fra et AS til et annet AS innebar en skattemessig realisasjon av deltakeradgangen for det selgende AS’et, eller for dets aksjonærer. Staten fikk medhold i at det var AS’et og ikke aksjonærene som hadde realisert deltakeradgangen og i at gevinstbeskatningen av AS’et var korrekt.

Det tredje spørsmålet var om verdien av en deltakeradgang er skattemessig formue, hvilket Staten fikk medhold i at den er.

Les hele dommen: Gyldigheten av ligning etter overdragelser av fiskefartøy

Les også