Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind har bistått Schibsted med inngåelse av en omfattende IT outsourcing avtale med IBM

Haavind har bistått Schibsted med utarbeidelse og fremforhandling av en omfattende IT outsourcing avtale som ble tildelt IBM den 11. mai i år etter en grundig og effektiv anskaffelsesprosess.

Haavind har bistått Schibsted med utarbeidelse og fremforhandling av en omfattende IT outsourcing avtale som ble tildelt IBM den 11. mai i år etter en grundig og effektiv anskaffelsesprosess.

Kontrakten omfatter blant annet overføring av Schibsted IT sin virksomhet til IBM, samt kjøp av driftstjenester og tilknyttede tjenester til Schibsteds selskaper i Norge (bl.a. Finn.no, VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen). Kontrakten har en varighet på fem år.

Haavinds team ble ledet av Espen A. Werring og Lars Kokkvold. Dette prosjektet inngår i en lang rekke av tilsvarende prosjekter som Haavinds dedikerte outsourcing team har bistått i over de siste årene for store børsnoterte selskaper, og bidrar til å befeste Haavinds ledende posisjon innenfor dette området.

Les også