Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind bisto Hg i oppkjøpet av Geomatikk

Haavinds M&A-team var juridisk rådgiver i transaksjonen der Hg kjøpte majoriteten av aksjene i Geomatikk.

Haavinds M&A-team var juridisk rådgiver i transaksjonen der Hg kjøpte majoriteten av aksjene i Geomatikk.


Geomatikk er en ledende leverandør av teknologibaserte tjenester som håndterer sikkerhetsvurderinger og evalueringer av kritisk infrastruktur i forbindelse med gravearbeider for netteiere, entreprenører og rådgivende ingeniører i Norge, Sverige og Finland.

Hg vil bidra til Geomatikks vekstambisjoner gjennom sin omfattende erfaring innen skalering av ledende teknologiselskaper over hele Europa.

Hg blir majoritetseier i selskapet, mens dagens ledelse fortsetter som betydelige investorer.

Haavinds team på transaksjonen: Andreas Vik, Leif Eirik Thrane og Karoline Kvinge

Se pressemeldingen fra Hg her: https://hgcapital.com/hg-invests-in-geomatikk-group/

Kontakt oss

Les også