Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind har bistått HAV Eiendom AS i forhandlingene med TV2

I 2018 flytter TV2 til det kommende Diagonale-bygget i Bjørvika. HAV Eiendom AS og Thongård AS utvikler «Diagonale» sammen i selskapet A9 Palekaia AS. Leiekontrakten er på 12 år og ble signert tirsdag 19. januar. Haavind har bistått HAV Eiendom AS i forhandlingene med TV2.

I 2018 flytter TV2 til det kommende Diagonale-bygget i Bjørvika. HAV Eiendom AS og Thongård AS utvikler «Diagonale» sammen i selskapet A9 Palekaia AS. Leiekontrakten er på 12 år og ble signert tirsdag 19. januar. Haavind har bistått HAV Eiendom AS i forhandlingene med TV2.

Diagonale-bygget inngår i et vinnerkonsept tegnet av arkitektene Lund/Hagem arkitekter og Atelier Oslo. Kvartalet består av Deichmanske Hovedbibliotek, studentboliger og kontorbygget «Diagonale». Leiekontrakten med TV2 sikrer igangsetting av byggingen av kontorbygget og studentboligbygget. Disse vil begge ferdigstilles i 2018.

Les også