Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind bidrar til ny guide fra Norsk Industri

Partner og advokat Olav Bergsaker bidrar til «Guide for underleveranseavtaler»

Partner og advokat Olav Bergsaker bidrar til «Guide for underleveranseavtaler»

Olav Bergsaker er medforfatter av en ny guide for underleveranseavtaler, utgitt av Norsk Industri. Guiden, som er utarbeidet innenfor et nordisk samarbeid, redegjør for og gir en rekke praktiske råd knyttet til underleveranseavtaler. Den inneholder også forslag til ulike typer av slike avtaler. Guiden selges via Norsk Industri sine nettsider.

Les også