Click continue to switch to the English version of our webpage.

Fri rettshjelp og budsjetter – hva så med rettssikkerheten?

Når regjeringen la frem sitt forslag til Statsbudsjett, inkluderte det et dramatisk kutt i støtten til flere organisasjoner som gir fri rettshjelp. Hardest rammet blir dermed de som ellers ikke har råd eller mulighet til å kjøpe juridisk bistand, blant annet barna. Haavind har engasjert seg for å støtte rettsikkerheten til barn og unge i samfunnet gjennom sitt samarbeid med Barnas Jurist. Barn er blant de mest sårbare i vårt samfunn. Nå varsler Barnas jurist nedleggelse dersom tilskuddet fra staten reduseres. På tross av at organisasjonen driver etter en av de mest lønnsomme og effektive frivillighetsmodellene i Norge, klarer de ikke å opprettholde tilbudet til barn og unge dersom det foreslåtte statsbudsjettet vedtas.

Når regjeringen la frem sitt forslag til Statsbudsjett, inkluderte det et dramatisk kutt i støtten til flere organisasjoner som gir fri rettshjelp. Hardest rammet blir dermed de som ellers ikke har råd eller mulighet til å kjøpe juridisk bistand, blant annet barna.

Haavind har engasjert seg for å støtte rettsikkerheten til barn og unge i samfunnet gjennom sitt samarbeid med Barnas Jurist. Barn er blant de mest sårbare i vårt samfunn. Nå varsler Barnas jurist nedleggelse dersom tilskuddet fra staten reduseres. På tross av at organisasjonen driver etter en av de mest lønnsomme og effektive frivillighetsmodellene i Norge, klarer de ikke å opprettholde tilbudet til barn og unge dersom det foreslåtte statsbudsjettet vedtas.

Frivillige rettshjelpstiltak som Barnas jurist, Gatejuristen, JURK (Juridisk bistand til kvinner) og Jussbuss gjør en svært viktig jobb med å yte juridisk bistand til de mer sårbare i samfunnet. Organisasjonene står også for et viktig rettspolitisk arbeid for å fremme de sakene som ellers ville fått lite eller ingen oppmerksomhet.

«Rettssikkerheten til de mest sårbare i samfunnet styrkes gjennom rettshjelpstiltak som Barnas jurist og JURK. Mange har ikke råd til dyre advokater for å få bistand til å ivareta rettighetene sine. Hvor hadde for eksempel Maria vært i dag dersom muligheten til gratis juridisk bistand ikke hadde vært der.»

Dette uttaler partner i Advokatfirmaet Haavind, Rasmus Asbjørnsen, og henviser til dommen fra Høyesterett som innebar at fire år gamle Maria til slutt fikk bekreftet at hun har et rettskrav på å få vokse opp i Norge.

Vi i Advokatfirmaet Haavind har engasjert oss i arbeidet Barnas Jurist gjør, og bidrar med både advokattimer, frivillige saksbehandlere, kurs- og opplæring for frivillige og administrasjon samt annen støtte til det vi mener er et helt nødvendig tiltak. At regjeringen velger å nedprioritere fri rettshjelp, spesielt til barn og unge, finner vi svært vanskelig å forstå. Vi er bekymret for rettssikkerheten til de mest sårbare i samfunnet.

Etter oppstart av den oppsøkende virksomheten i Barnas Jurist høsten 2016 har prosjektet bistått barn og unge i over 180 saker. Sakene har favnet et bredt spekter av rettsområder og fellesnevneren er at de gjelder barnas grunnleggende velferd.

«Frivillighetmodellen i Barnas Jurist leverer svært gode resultater og takket være våre frivillige er i overkant av 90% av sakene vi har tatt inn ferdigbehandlet. Det nedlegges flere årsverk i frivillighetstimer i Barnas Jurist og med våre systemer for kvalitetssikring av arbeidet er vi i stand til å levere god kvalitet på rettshjelpen – også når volumet blir høyt. Dette innebærer at vi kan utgjøre en viktig forskjell i livene til mange sårbare barn og unge», forteller fagsjef for Gatejuristens utviklingsavdeling Tamar Thorud.

Nå setter organisasjonene som yter fri rettshjelp sin lit til at budsjettprosessen ender med at en hindrer nedleggelse av Barnas Jurist og at rettssikkerheten til barn og unge kan opprettholdes. Haavind vil fortsette å støtte dette viktige tiltaket, og håper at Barnas Jurist kan fortsette det viktige arbeidet de gjør.

Les også