Click continue to switch to the English version of our webpage.

Er offshoring fortsatt en god ide?

Den 30. mai er vi vertskap for nettverksmøte i regi Den Norske Dataforening. Tema er offshoring og vi får praktisk innsikt i forholdet insourcing – outsourcing.

Den 30. mai er vi vertskap for nettverksmøte i regi Den Norske Dataforening. Tema er offshoring og vi får praktisk innsikt i forholdet insourcing – outsourcing.

Erfaringen med offshoring kan variere – det er ikke alltid man oppnår formålet med offshoringen eller får det man ønsker ut av samarbeidet med leverandøren. Samtidig så er det andre virksomheter som oppnår gode resultater ved å offshore og viderefører denne modellen når det er tid for å fornye avtaler. 

Seminaret tar for seg erfaringene virksomheter som har offshoret har gjort seg, og hva det er som gjør at de viderefører og gjerne øker andelen offshoring. Hva bør man vurdere og hva er nøkkelen for å lykkes med offshoring?

Advokat og partner i avdelingen for «Teknologi, media og telekommunikasjon», Espen Werring, holder innlegget «Hvordan kan kontrakten og oppfølging av denne bidra til å realisere formålet med offshoringen?». Med på seminaret er også Dalip Dewan, Mangement Consultant i Revord AS og Knut Karper Bjørgaas, leder for Leveransestyring i Storebrand ASA.

Mer informasjon om arrangementet finner dere på Dataforeningen sine nettsider.

Les også