Endringer i skatte- og avgiftsreglene

Onsdag 7. oktober 2015 ble Statsbudsjettet lagt frem. Våre eksperter presenterer her en oversikt over endringene i skatte- og avgiftsreglene næringsliv og bedriftseiere bør være særlig oppmerksomme på.

Onsdag 7. oktober 2015 ble Statsbudsjettet lagt frem. Våre eksperter presenterer her en oversikt over endringene i skatte- og avgiftsreglene næringsliv og bedriftseiere bør være særlig oppmerksomme på.

  • Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 27% i 2015 til 25% i 2016 – Skal ytterligere ned til 22% innen 2018
  • «Utbytterush»: Utbytteskatten økes uten overgangsordning – For bedriftseiere vil det i stor utstrekning lønne seg å ta ut opptjent kapital i 2015 fremfor å vente til 2016
  • Lån/kreditt fra selskap til personlig aksjonær skal skattlegges som utbytte – Gjelder fra 7 oktober 2015, gjelder uansett størrelse og betingelser og uavklarte grenser mot store foretak med mange aksjonærer
  • Rentebegrensningsregelen endres – Foretak med netto finanskostnader over 5 mill bør vurdere behov for justering av kapitalstrukturen
  • Utvidet dokumentavgiftsfritak – Omorganiseringer stanset av dok.avgiftskostnad bør vurderes gjenopptatt
  • Lovfestes at kostnader til mislykkede transaksjoner ikke gir fradragsrett – Definering av oppdrag og timespesifikasjon blir enda viktigere
  • Finanssektoren – varslet avgift på finansielle tjenester mv – Har man planer om flytting til nytt bygg eller andre større investeringer, bør visse forberedende tiltak vurderes.

For å lese mer om disse endringene i detalj, vennligst se egen artikkel.