Click continue to switch to the English version of our webpage.

En Snap – En forskjell

I disse varme sommerdager tar vi, og deler vi, ekstra mye bilder. Også i sosiale medier. Spesielt ungdom er aktive på å dele, men dessverre ikke alltid med samtykke fra den på bildet. Forskning viser at barn og unges kunnskap om konsekvensene av en snap på avveie er svært begrenset. Dette ønsket Barnas Jurist å gjøre noe med.

I disse varme sommerdager tar vi, og deler vi, ekstra mye bilder. Også i sosiale medier. Spesielt ungdom er aktive på å dele, men dessverre ikke alltid med samtykke fra den på bildet. Forskning viser at barn og unges kunnskap om konsekvensene av en snap på avveie er svært begrenset. Dette ønsket Barnas Jurist å gjøre noe med.

Gjennom en opplysningskampanje har ungdom landet rundt i disse dager fått se annonsekampanjen «En Snap» på Snapchat. «En Snap»-kampanjen er utarbeidet av Barnas Jurist for å informere og opplyse unge i alderen 13-17 år om ulovlig deling av seksualiserte bilder på nett. Teamet bak kampanjen har fått hjelp fra innholdsbyrået Plapre og Advokatfirmaet Haavind, som sammen med Barnas Jurist har jobbet med budskap, innhold og plattform for kampanjen.

Gjennom opplysning og informasjon ønsker kampanjen å bidra til å forhindre ulovlig spredning av nakenbilder blant barn og unge. Er en snap bare en snap? En snap – Hva sier loven? Disse og flere andre spørsmål stilles, og gjennom film, bilder og tekst gis det svar og faktaopplysninger. Kampanjen er finansiert gjennom støtte fra Extrastiftelsen.

–  Ikke veldig overraskende er målgruppen på nett, til tross for rekordvarme dager i store deler av Norge akkurat i perioden kampanjen har gått, sier Kommunikasjons- og markedsansvarlig og bidragsyter i prosjektet, Tormod Fjellgård med et smil.

Mottakelsen har vært enorm. Etter tre dager med annonser har hver av de tre kampanjefilmene blitt vist over 300 000 ganger, og nettsiden hatt over 30 000 besøkende. Dette er meget gode tall som forteller at vi har lykkes. Det sier også noe om at dette er et budskap av betydning, og som de unge kjenner seg igjen i, noe vi er ekstra stolte av, legger han til.

Barnas Jurist er et tiltak under Gatejuristen, med formål å yte gratis rettshjelp til barn og unge opptil 25 år. Haavind har samarbeidet med Barnas Jurist siden oppstarten, og hele firmaet er involvert. Det er gjennom dette samarbeidet at Haavind har bidratt til prosjektet «Rett på Nett».

– Det er viktig at vi i Barnas Jurist er tilstede der barn og unge er, og snakker målgruppens språk, også digitalt.

Gjennom målrettet, fengende og lettfattelig informasjon i digitale kanaler ønsker vi å nå så mange som mulig og komme i kontakt med de klientene det ellers ville vært vanskelig å nå, sier prosjektleder for «Rett på Nett», Fride Wirak.

En snap
En snap

Advokatene i Haavind jobber også på saker for enkelte av klientene til Barnas Jurist, i en pro bono ordning. Det å gi noe tilbake er viktig for firmaet.

–Jeg er stolt når jeg kan fortelle om hvordan Haavind støtter Barnas jurist og deres arbeid for å trygge rettsikkerheten til barn og unge, sier senioradvokat Mari Reitzel Bjerke. Det å kunne være med å bidra i saker som angår sårbare grupper i samfunnet, er givende og viktig i en hverdag som ellers er preget av forretningsjus og bistand til aktører som har helt andre ressurser til disposisjon, legger hun til. Sakene vi håndterer som følge av samarbeidet med Barnas Jurist varierer i omfang og grad, men felles for dem er at det dreier seg om barn og unge som er i en situasjon hvor de ikke når frem i systemet, og som heller ikke har ressursene til å gjøre noe med det. Da er det fint at vi ved å dele vår kunnskap og kompetanse kan gi noe tilbake, avslutter Mari.

NRK Super (barnekanalen) har laget en innholdsrik og dekkende reportasje om «En Snap» – se denne her.

«En Snap» leser du mer om på https://ensnap.no/, og Barnas Jurist kan du lese mer om på http://barnasjurist.no/.

Les også