Click continue to switch to the English version of our webpage.

Så langt rekker et forbehold

Hvor stor rekkevidde har et signeringsforbehold ved kjøp av eiendom? Høyesterett har i en fersk dom tatt stilling til dette.

Hvor stor rekkevidde har et signeringsforbehold ved kjøp av eiendom? Høyesterett har i en fersk dom tatt stilling til dette.

Hovedregelen i norsk avtalerett er at det ikke gjelder noen formkrav ved inngåelse av avtaler; muntlige avtaler er like bindende som skriftlige avtaler. Høyesterett har i flere saker uttalt at partene blir bundet til en avtale når det foreligger enighet om «vesentlige punkter i en avtale», uavhengig av om enigheten er nedskrevet i en skriftlig, underskrevet kontrakt eller ikke.

Det innebærer at det kan oppstå uklarheter med hensyn til når partene er bundet til en avtale, og særlig ved kompliserte, langvarige forhandlinger kan man risikere å bli ansett som bundet av en avtale, uten selv å være oppmerksom på at forhandlingene har nådd et slikt stadium.

Artikkelen er publisert i Estate Nyheter og kan leses i sin helhet her.

Les også