Click continue to switch to the English version of our webpage.

Forenkling av byggteknisk forskrift kan gjøre nye boliger billigere

Forslag til endringer i TEK17, som lagt frem av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, er forankret i et ønske om å gjøre nye boliger billigere.

Forslag til endringer i TEK17, som lagt frem av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, er forankret i et ønske om å gjøre nye boliger billigere.

Helt konkret går de foreslåtte endringene i byggteknisk forskrift ut på følgende:

  • Krav om innvendig bod fjernes
  • Det skal være plass til å snu en rullestol, men utbygger kan velge mellom en forhåndsgodkjent løsning med snurektangel på minimum 1,30 meter x 1,80 meter eller en snusirkel på minimum 1,50 diameter
  • For små leiligheter kan størrelsen på sportsbod halveres
  • Det skal ikke lenger være krav til dobbel rekkverk i rampe, trapp og fellesgang
  • Det skal ikke lenger være krav om utsyn fra vindu i soverom. Det vil si at man kan bygge tettere i byer.
  • Alle rom for varig opphold skal ha dagslys, men kravet må bare oppfylles for oppholdssonen i et rom. Det betyr at deler av rommet der det ikke er tiltenkt at man oppholder seg, kan ha mindre lys.
  • Krav om parkeringsplass i byggteknisk forskrift tas bort, men krav om tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede der det er stilt krav om parkering i plan- og bygningsloven, beholdes.

Les også vår artikkel på Estate Nyheter

De nye reglene skal etter planen gjelde fra 1. juli 2017 og Sanner har som mål at forslagene skal gjøre alle nye leiligheter opptil 100.000 kroner billigere å bygge, mens leiligheter under 50 kvadratmeter kan få en kostnadsreduksjon på opptil ca. 130.000 kroner.

Vi følger utviklingen og kommer med oppdateringer.

Les også