Click continue to switch to the English version of our webpage.

Nettverkssamling for verdipapirforetak

Vi inviterer til frokostseminar hvor vi gjennomgår den mest relevante rettslige utviklingen for verdipapirforetak siden sist samling.

21
mar
Kl. 08.30–10.30
21. mar 2024
Haakon VIIs gate 10

Velkommen til nettverkssamling

Haavind har gleden av å invitere til ny nettverkssamling i våre lokaler, hvor deltakerne får anledning til å møte hverandre, utveksle erfaringer og bygge nettverk, samtidig som vi stiller med våre eksperter og bidrar med vår juridiske kompetanse så deltakerne er oppdatert på den mest relevante rettslige utviklingen.

Nettverk for verdipapirforetak er en sosial og faglig møteplass for ledere, jurister, compliance og andre ansatte i verdipapirforetak og andre foretak som yter investeringstjenester. Over 80 verdipapirforetak og andre foretak som yter investeringstjenester har deltatt på nettverkssamlingene, og vi oppfordrer flere til å bli med.

Rettslig utvikling vi vil gjennomgå:

  • Finanstilsynets rundskriv om distribusjon av fond
  • Lagmannsrettsdom om erstatningskrav mot verdipapirforetak
  • Utfyllende regler til SFDR
  • Kravene i MAR om investeringsanbefalinger
  • Finanstilsynets tematilsyn om emisjoner, likebehandling og innsideinformasjon
  • Tilsynsrapport Huddlestock Investor Services
  • Kort om Finanstilsynets prioriteringer for 2024

Etter den faglige agendaen legges det til rette for uformell mingling og diskusjon blant deltakerne.

Program

08.00 – 08.30: Kaffe og frokost

08.30 – 09.30: Faglig agenda

09.30 – 10.30: Mingling med noe å bite i

Velkommen til oss!

Advokatfirmaet Haavinds finansregulatoriske gruppe har omfattende erfaring med rådgivning til verdipapirforetak og andre foretak som yter investeringstjenester, herunder etableringer og tillatelser, rammevilkår, kundeavtaler og annen dokumentasjon, løpende compliance og governance, risikostyring, anti-hvitvasking, tilsyn, tvistesaker og andre juridiske og regulatoriske forhold.