Click continue to switch to the English version of our webpage.

Nettverk for verdipapirforetak

Vi redegjør for endringene i Finanstilsynets nye veileder til hvitvaskingsloven og analyserer Finanstilsynets siste vedtak om overtredelsesgebyr og tvangsmulkt på hvitvaskingsområdet, samt gjennomgår annen relevant rettslig utvikling.

07
des
Kl. 16.30
7. des 2022
Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Velkommen til ny nettverkssamling i våre nye lokaler

Haavind har gleden av å invitere nettverket til våre nye lokaler i Vika, og legger til rette for en hyggelig ettermiddag med velkomstdrink og fingermat før den faglige agendaen, og god mat og drikke etterpå.

Nettverk for verdipapirforetak er en sosial og faglig møteplass for ledere, jurister, compliance og andre ansatte i verdipapirforetak og andre foretak som yter investeringstjenester. Sosial i den forstand at deltakerne får anledning til å møte hverandre, utveksle erfaringer og bygge nettverk. Faglig i den forstand at Haavind stiller med våre eksperter og bidrar med vår juridiske kompetanse så deltakerne er oppdatert på den mest relevante rettslige utviklingen.

På denne nettverkssamlingen vil vi blant annet redegjøre for endringene i Finanstilsynets nye veileder til hvitvaskingsloven, samt analysere Finanstilsynets siste vedtak om overtredelsesgebyr på 150 millioner kroner og tvangsmulkt på 50 000 kroner per dag for brudd på hvitvaskingsloven. Hvilken betydning har dette for deltakerne, og hva må deltakerne gjennomføre for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsregelverket?

Vi vil også gjennomgå annen relevant rettslig utvikling for deltakerne, herunder:

  • De nye reglene for flaggeplikt og Finanstilsynets oppdaterte veileder
  • De nye reglene for godtgjørelsesordninger
  • Reglene for transaksjonsrapportering i lys av Finanstilsynets siste pålegg om retting
  • Key takeaways fra Finanstilsynets siste tilsynsrapporter

Over 60 verdipapirforetak har deltatt på nettverkssamlingene, og vi oppfordrer flere til å bli med. Etter den faglige agendaen serveres mat og forfriskninger, og det legges til rette for uformell mingling og diskusjon blant deltakerne utover kvelden.

Program
16.30 : Velkomstdrink og fingermat
17.00–18.30 : Faglig agenda
18.30 : Mingling med god mat og drikke

Velkommen til oss!

Advokatfirmaet Haavinds finansregulatoriske gruppe har omfattende erfaring med rådgivning til verdipapirforetak og andre foretak som yter investeringstjenester, herunder etableringer og tillatelser, rammevilkår, løpende compliance og governance, risikostyring, anti-hvitvasking og andre juridiske og regulatoriske forhold.