Nettverk for verdipapirforetak

Hvordan skal verdipapirforetakene håndtere tilrettelegging av emisjoner? Vi redegjør for likebehandling av aksjonærer og rettede emisjoner, ny anbefaling fra VPFF, Finanstilsynets undersøkelse om plasseringer, relevante krav i MiFID II, samt gjennomgår annen rettslig utvikling.

30
mar
Kl. 16.30
30. mar 2023
Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Velkommen til nettverkssamling

Haavind har gleden av å invitere til ny nettverkssamling i våre lokaler, hvor deltakerne får anledning til å møte hverandre, utveksle erfaringer og bygge nettverk, samtidig som vi stiller med våre eksperter og bidrar med vår juridiske kompetanse så deltakerne er oppdatert på den mest relevante rettslige utviklingen.

Nettverk for verdipapirforetak er en sosial og faglig møteplass for ledere, jurister, compliance og andre ansatte i verdipapirforetak og andre foretak som yter investeringstjenester.

Hovedtema på denne nettverkssamlingen er kravene til verdipapirforetaks tilretteleggingsoppdrag. Vi redegjør for hvordan tilrettelegging av emisjoner gjennomføres i praksis og går særlig inn på likebehandling av aksjonærer. Vi vil redegjøre for grensedragningen mellom rettede- og fortrinnsrettsemisjoner, herunder gjennomgå Finanstilsynets brev og den nye anbefalingen til VPFF. Videre har Finanstilsynet nylig gjennomført en undersøkelse om plassering av unoterte aksjer og obligasjoner, og verdipapirforetakene måtte sende inn relevante rutiner. Hvilke krav stiller MiFID II til tilrettelegging? Vi vil også redegjøre for forslaget til gjennomføring av SMB-vekstmarkedsforordningen.

Vi vil også gjennomgå annen relevant rettslig utvikling for deltakerne, herunder:

  • De nye kravene om bærekraftig finans som gjelder for verdipapirforetak
  • Enkelte endringer i verdipapirhandelloven
  • Finanstilsynets tematilsyn knyttet til verdipapirforetakenes tiltak mot hvitvasking
  • Key takeaways fra Finanstilsynets siste tilsynsrapporter

Over 60 verdipapirforetak har deltatt på nettverkssamlingene, og vi oppfordrer flere til å bli med. Etter den faglige agendaen serveres mat og forfriskninger, og det legges til rette for uformell mingling og diskusjon blant deltakerne utover kvelden.

Program

  • 16.30 : Velkommen
  • 17.00 – 18.30 : Faglig agenda
  • 18.30 : Mingling med god mat og drikke

Velkommen til oss!

Advokatfirmaet Haavinds finansregulatoriske gruppe har omfattende erfaring med rådgivning til verdipapirforetak og andre foretak som yter investeringstjenester, herunder etableringer og tillatelser, rammevilkår, løpende compliance og governance, risikostyring, anti-hvitvasking og andre juridiske og regulatoriske forhold.