Click continue to switch to the English version of our webpage.

Investeringskontroll i en ny tid

11
jan
Kl. 14.00
11. jan 2024
Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

De siste årene har mange EU-land, herunder våre naboland, innført stadig mer omfattende regelverk for kontroll med investeringer fra utenlandske aktører. Norge har enkelte regler i sikkerhetsloven, men har per i dag ikke noe tilsvarende meldepliktsregime som våre naboland.

Den 4. desember 2023 la Investeringskontrollutvalget frem sine anbefalinger når det gjelder screening av investeringer i og økonomisk aktivitet rettet mot virksomheter som ikke er underlagt sikkerhetsloven.

Utvalgsleder Per Sanderud vil på seminaret presentere utvalgets sentrale anbefalinger.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er nasjonalt kontaktpunkt for varsler om sikkerhetstruende økonomisk virksomhet. Vi får høre om deres arbeid med saker om potensielt sikkerhetstruende investeringer og oppkjøp under dagens regelverk.

Program

13.45–14.00       Registrering og kaffe

14.00–14.15       Innledning ved Simen Klevstrand, leder av Competition & Trade i Haavind

14.15–15.00       Investeringskontrollutvalgets anbefalinger ved Per Sanderud, leder for Investeringskontrollutvalget

15.00–15.15       Pause

15.15–16.00       NSMs arbeid med saker om sikkerhetstruende økonomisk virksomhet ved Annar Schiander, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

16.00                Sosial avslutning med lett servering