Click continue to switch to the English version of our webpage.

Forum for praktisk prosess

Velkommen til årets faglige samling for landets fremste tvisteløsere.

19
jan
Kl. 16.30–22.00
19. jan 2023
Haakon VIIs gate 10, Vika

Program:

  • 16:30 – 17:00 Registrering og mingling
  • 17:00 – 19:00 Faglig del
  • 19:00 – 22:00 God mat og drikke og hyggelig samvær

Den første bolken av den faglige delen knytter seg til dommerhabilitet. I den siste tiden har det vært en rekke saker hvor dommere er påstått inhabile av ulike grunner, blant annet på grunn av faglige standpunkt i juridiske bøker, tidligere aktivitet i klima- og miljøspørsmål, og vennskap med prosessfullmektiger. Ser vi en tendens til innskjerping, og er i så fall denne utviklingen ønskelig? Hvordan bør habilitetsspørsmål håndteres i praksis, og er det noen særlige forhold advokater og dommere bør være oppmerksomme på?

Innledere i denne bolken er:

  • Tonje Vang, Borgarting lagmannsrett. Dommerperspektivet.
  • Sven Ole Fagernæs, tidligere Regjeringsadvokat. Advokatperspektivet
  • Morten Goller, Wiersholm. Advokat- og voldgiftsperspektivet.

Det andre temaet som skal behandles er sammensetning av gode advokat-team. Vi ønsker å belyse hvordan ulike advokatmiljø tenker rundt sammensetning av team. Hvilke hensyn gjør seg gjeldende og hvordan avveies disse? Innlederne vil reflektere rundt betydningen av faglige kompetanse, prosedyreerfaring, alder, kjønn, kostnader, sakens varighet mv. 

Innledere i denne bolken er:

  • Kristine Hyldmo Bjørnvik, Thommessen. Norsk advokat- og voldgiftsperspektiv
  • Camilla Selman, Kommuneadvokat i Oslo. Den offentlige advokats perspektiv
  • James Hope, Vinge. Det internasjonale perspektivet.  

Den faglige delen av seminaret går fra kl. 17 til kl. 19. Deretter blir det som vanlig servert mat av mesterkokk Øyvind Hjelle. Vi gjør oppmerksom på at vi i høst har flyttet, og nå holder til i Haakon VIIs gate 10 i Vika.
Av plasshensyn er det dessverre kun personlig inviterte som har adgang til arrangementet. Velkommen!

Her kan du se opptak av det digitale forumet fra 2021 – Hva har vi lært under pandemien.